Thế nào là phong thủy theo màu sắc ngôi nhà theo bát quái đồ ?

Phong thủy · Phong thủy nhà ở | August 22, 2014 | Leave a comment
Thế nào là phong thủy theo màu sắc ngôi nhà theo bát quái đồ ?

Phong thủy rất quan tầm để màu sắc tương ứng với mỗi góc nhà. Bài trí nhà cửa theo phong thủy có liên quan mật thiết đến việc chọn lựa màu sắc và cách phối hợp các loại màu sắc đó với nhau. Lý do là mỗi màu sắc có tác dụng tốt nhất ở mỗi góc nhà hay góc phòng theo bát quái đồ.

Thế nào là phong thủy theo màu sắc ngôi nhà theo bát quái đồ ?

Thế nào là phong thủy theo màu sắc ngôi nhà theo bát quái đồ ?


Do đó
Góc Đông: Màu tốt nhất là xanh lục, nâu. Màu trung bình là đen, xanh dương. Màu cấm kỵ là trắng, bạc.

Góc Đông Nam: Màu tốt nhất là xanh lục nhạt. Màu trung bình là xanh nhạt. Màu cấm kỵ là trắng.

Góc Tây Nam: Màu tốt nhất là vàng, nâu nhạt. Màu trung bình là đỏ, da cam. Màu cấm kỵ là xanh lục, nâu.

Góc Đông Bắc: Màu tốt nhất là vàng, nâu nhạt. Màu trung bình là đỏ, da cam. Màu cấm kỵ là xanh lục, nâu.

Góc Tây Bắc: Màu tốt nhất là trắng, bạc. Màu trung bình là vàng. Màu cấm kỵ là đỏ, da cam.

Góc Nam: Màu tốt nhất là màu đỏ và da cam. Màu trung bình là màu vàng, xanh lục. Màu cấm kỵ là màu đen và xanh dương.

Góc Bắc: Màu tốt nhất là đen và xanh dương. Màu trung bình là trắng, bạc. Màu cấm kỵ là màu vàng và nâu nhạt.

Góc Tây: Màu tốt nhất là trắng. Màu trung bình là màu bạc, vàng. Màu cấm kỵ là đỏ và da cam.

Đánh giá!

Bài viết liên quan

Bình luận

Thiết kế xông hơi Tuấn Kiệt Group