Luật nhà đất sửa đổi 2014

Luật nhà đất | May 23, 2014 | Leave a comment
Luật nhà đất sửa đổi 2014

Thực hiện Luật Đất đai 2014: Trách nhiệm hơn với người sử dụng đất Thứ hai, 31/03/2014, 00:47 (GMT+7)

Hiện nay luật nhà đất vẫn còn nhiều vấn đề bất cập và cần xử lý, trong bối cảnh này nội dung luật nhà đấy 2014 sẽ quy định rõ ràng hơn và có hiệu lực chính thức vào ngày 1-7-2014.
Nội dung chính của lần sửa đổi luật nhà đất lần này sẽ giải quyết các vấn đề thu hồi và bồi thường đất. Theo thống kê của bộ Tài Nguyên – Môi trường có 68% khiếu nại có liên quan đến đất đai do những quy định chưa rõ ràng, riêng tại Tp.Hồ Chí Minh có đến 85% người dân khiếu nại sai.
Trong lần sửa đổi này chỉ được áp dụng thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Luật nếu rõ những dự án quan trọng do Nhà nước quyết định đầu tư và phát triển, luật cũng quy định rõ ràng các mục dự án đã được HĐND thành phố thông qua.

Trong bối cảnh nhiều bức xúc hiện nay của người dân liên quan đến vấn đề bồi thương, trong lần sửa đổi này Luật nhà đất cũng rất chặt chẽ và lên kế hoạch phục hồi sản xuất tại những vùng thu hồi đất (nếu có thể ), đặc biệt là các vấn đề này sẽ được công khai minh bạch cho người dân.

Khu trung cư tái định cư cho dân sau thu hồi đất

Khu trung cư tái định cư cho dân sau thu hồi đất

Vấn đề giải quyết bồi thường:

Do trước đây nhà nước thiếu kiểm soát trong việc đầu tư thu hồi đất phát triển kinh tế tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp nên đa số các phụ kiện liên quan đến gia bồi thường.
. Đặc biệt theo Nghị định 69, người dân không có thời gian chuẩn bị khi có thông báo thu hồi đất từ nhà nước nên việc kiểm soát không được rõ ràng, nhưng trong lần này việc trên sẽ chỉ được duyệt khi từ các cấp chính quyền và phải rõ ràng, công khai.

Qua đây người dân cần chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin Luật Nhà Đất và cả chủ trương của nhà nước để có phương án hợp lí, đặc biệt là phục hồi sản xuất tại chỗ, thực hiện tái định cư gần khu vực thu hồi.

Nơi nhận hồ sơ, giải quyết và kênh đối thoại các vấn đề bồi thường hành chính cho dân:

Điều này quy định cụ thể trong Luật Khiếu nại, có hiệu lực từ năm 2012. Đây cũng là kênh đối thoại trực tiếp của các cấp chính quyền giải quyết trực tiếp với các vấn đề cũng như nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cũng là nơi kiểm tra cán bộ trong quá trình thực hiện.

Đánh giá!

Bài viết liên quan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế xông hơi Tuấn Kiệt Group